[1]
Hernández, P. y Montalvo, R. 2019. Simbolismo y nostalgia. Arquitextos. 33 (feb. 2019), 109-118. DOI:https://doi.org/10.31381/arquitextos.v0i33.1864.