HERNÁNDEZ, P.; MONTALVO, R. Simbolismo y nostalgia. Arquitextos, n. 33, p. 109-118, 17 fev. 2019.