Ayala, J. L. (2019). Ricardo Palma, Bolívar y Roa Bastos. Aula Palma, (14), 113–140. https://doi.org/10.31381/ap.v0i14.2101