VARILLAS MONTENEGRO, A. Don Ricardo Palma, hoy. Aula Palma, n. 18, p. 131-148, 30 dez. 2019.