Ayala, J. L. (2019) «Ricardo Palma, Bolívar y Roa Bastos», Aula Palma, (14), pp. 113–140. doi: 10.31381/ap.v0i14.2101.