Ayala, J. L. «Ricardo Palma, Bolívar Y Roa Bastos». Aula Palma, n.º 14, mayo de 2019, pp. 113-40, doi:10.31381/ap.v0i14.2101.