Sotelo-Vásquez, D. L., & Iannacone, J. A. (2019). TOXICIDAD AGUDA DE TRES PLAGUICIDAS (BUTACLOR, OXICLORURO DE COBRE Y CLORPIRIFOS) SOBRE EL ANFÍPODO BENTÓNICO MARINO APOHYALE GRANDICORNIS (KROYER, 1845) (CRUSTACEA: HYALIDAE). Biotempo, 16(2), 239–254. https://doi.org/10.31381/biotempo.v16i2.2536