[1]
Germaná Róquez, G. 2019. WUFFARDEN, Luis Eduardo y Ricardo KUSUNOKI (editores). Szyszlo. Lima: Museo de Arte de Lima-MALI, 2011, 259 pp., iltistr. Illapa Mana Tukukuq. 8 (feb. 2019), 147–150. DOI:https://doi.org/10.31381/illapa.v0i8.1941.