Germaná Róquez, G. (2019). WUFFARDEN, Luis Eduardo y Ricardo KUSUNOKI (editores). Szyszlo. Lima: Museo de Arte de Lima-MALI, 2011, 259 pp., iltistr. Illapa Mana Tukukuq, (8), 147–150. https://doi.org/10.31381/illapa.v0i8.1941