De La Cruz-Vargas, J. A. “Protecting Health Personnel in the Covid-19 Pandemic: Protegiendo Al Personal De La Salud En La Pandemia Covid-19”. Revista De La Facultad De Medicina Humana, vol. 20, no. 2, Mar. 2020, p. 3, doi:10.25176/RFMH.v20i2.2913.