[1]
M. Pantigoso Pecero, «Temperamento y estética de dos notables pintores. Cartas de José Sabogal a Manuel Domingo Pantigoso», Illapa, n.º 13, pp. 60–71, feb. 2019.