[1]
Godenzi Alegre, J.L. 2018. La detención. Ius Inkarri. 7, 7 (nov. 2018), 307–340. DOI:https://doi.org/10.31381/iusinkarri.vn7.2027.