Godenzi Alegre, J. L. (2018). La detención. Ius Inkarri, 7(7), 307–340. https://doi.org/10.31381/iusinkarri.vn7.2027