Godenzi Alegre, J. L. (2021). Fulgurante pitagóricas. Ius Inkarri, 3(3), 371–376. https://doi.org/10.31381/iusinkarri.vn3.4162