Godenzi Alegre, J. L. (2021). In memoriam: Francisco Rubio Llorente. Ius Inkarri, 5(5), 501–502. https://doi.org/10.31381/iusinkarri.vn5.4223