Godenzi Alegre, J. L. (2021) «Fulgurante pitagóricas», Ius Inkarri, 3(3), pp. 371–376. doi: 10.31381/iusinkarri.vn3.4162.