[1]
, A, C.-V. and Ingar-Carbone, B.M. 2022. Querión de celso: una complicacion rara de la tiña capitis: Kerion celsi: a tinea capitis rare complication. Revista de la Facultad de Medicina Humana. 18, 1 (May 2022).