Luna-Muñoz, C., Reyes-Florián, G., Seminario-Aliaga, M., & Vinelli-Arzubiaga, D. (2022). Cutaneous loxoscelism predominantly edematous: Clinical Case: Loxoscelismo cutáneo predominantemente edematoso : Caso Clinico. Revista De La Facultad De Medicina Humana, 22(3). https://doi.org/10.25176/RFMH.v22i3.5040