[1]
W. L. Cervera Ocana, M. S. Cervera Ocaña, R. I. Cervera Ocaña, and K. J. Huanca Bernal, “Spinal cord infarction after chemoembolization of bilateral breast tumor: a case report.: Infarto de médula espinal después de quimioembolización de tumor de mama bilateral: un reporte de caso”, Rev.Fac.Med.Hum, vol. 21, no. 3, Jun. 2021.