Beltran, B. E., and J. Castillo. “Adult Lymphoma / Leukemia T: Prevalent Entity in South America: Linfoma/Leucemia T Del Adulto: Entidad Prevalente En Sudamérica”. Revista De La Facultad De Medicina Humana, vol. 20, no. 2, Mar. 2020, p. 1, doi:10.25176/RFMH.v20i2.2914.